Verwarmingssystemen

Voor de meeste teelten is een optimale temperatuurregeling noodzakelijk, die snel reageert op wisselende weersomstandigheden. Goed werkende verwarmingssystemen zijn van directe invloed op de oogst. Een slecht verwarmingssysteem kan lijden tot verlies van het hele gewas.

De gevolgen van ongelijke warmteafgifte van verwarmingssystemen

Ongelijke warmteafgifte van verwarmingssystemen in de kas worden zichtbaar door verschillen in de groei van het gewas of aantasting door ziekten. De verschillen in de groei van het gewas worden vaak pas goed zichtbaar als er op verschillende plaatsen steekproeven van het gewas worden gedaan.

Klimaatverschillen door ongelijke warmteafgifte

Er zijn diverse oorzaken voor het ontstaan van klimaatverschillen in een kas. Een van de belangrijke oorzaken is ongetwijfeld een ongelijke warmteafgifte van de verwarmingssystemen. Verwarmingssystemen met kleine verschillen in watertemperatuur zijn verantwoordelijk voor relatief grote verschillen in de luchttemperatuur en planttemperatuur. Verschillen in luchttemperatuur leiden ook tot andere klimaatverschillen, zoals bijvoorbeeld de relatieve luchtvochtigheid. In moderne dichte kassen geven relatief kleine verschillen in warmteafgifte van de verwarmingssystemen aanleiding tot horizontale luchtstromingen. Daardoor worden temperatuurverschillen extra vergroot en ontstaan er bovendien verschillen in CO2-concentratie.

Klimaatverschillen in de kas voorkomen met goede verwarmingssystemen

Voor een goede productie met uniforme kwaliteit is het noodzakelijk dat alle planten in de kas op identieke wijze worden verwarmd. Daarvoor is het nodig dat de afstand van de verwarmingsbuizen tot voor temperatuur extra gevoelige plantdelen zoals groeipunten, vruchten en bloemkoppen voor alle planten gelijk is.

Verwarmingssystemen met gelijke warmteafgifte

Het verwarmingssysteem is een van de meest belangrijke onderdelen in een moderne energiebewuste kas. Een onderdeel dat absoluut bedrijfszeker moet zijn! Enerdes heeft de kennis en ervaring in huis om energiezuinige en betrouwbare verwarmingssystemen te ontwerpen met gelijke warmteafgifte door de gehele kas (CFD analyse).
Verwarmingssystemen