CO2 systemen

CO2 is de basisvoedingsstof voor de plant. CO2 systemen verhogen de fotosynthese en daardoor ook de groei van het gewas. CO2 systemen bestaan uit een hogedrukventilator die de CO2 in een leidingstelsel onder de kas verdeelt. Het leidingstelsel bestaat uit leidingen en CO2-darmen. CO2-darmen zijn plastic slurven waarin kleine gaatjes zitten waardoor de rookgassen gelijkmatig de kas instromen.

De hoeveelheid aardgas die verbrandt moet worden voor een CO2-verdeelsysteem

Rookgassen in de ketel zijn te warm voor het CO2-verdeelsysteem. Een rookgascondensor wordt achter de ketel geplaatst om de rookgassen af te koelen en geschikt te maken voor CO2-dosering. De hoeveelheid aardgas die verbrandt moet worden voor een CO2-verdeelsysteem is sterk afhankelijk van het type gewas en het wel of niet aanwezig zijn van een warmtebuffer. Wanneer er een warmtebuffer aanwezig is, is het belangrijk de capaciteit van het CO2-verdeelsysteem nauwkeurig af te stemmen op de inhoud van de warmtebuffer.

Optimale verdeling van CO2 door de kas

Het goed berekenen van een CO2-verdeelsysteem is niet eenvoudig. Er is een goede kennis van stromingsleer en de andere installaties in de kas voor nodig. Voor een optimale verdeling van CO2 door de kas is het verstandig om een CO2-verdeelsysteem te laten berekenen door een specialist. Enerdes ontwerpt (d.m.v. CFD) de maatvoering van het leidingstelsel en zorgt hiermee voor een optimale verdeling van de CO2.

CO2 systemen met een optimale druk verdeling

Normaal gesproken is vooraan de leiding meer luchtdruk dan op het eind. Daarom dimensioneert Enerdes smoorplaatjes welke ervoor zorgen dat de luchtdruk gelijkmatig verdeeld wordt. Door de smoorplaatjes kan er per opening bepaald worden hoeveel lucht er uit het leiding verdeelsysteem mag ontsnappen. Hiermee kan de druk beter over het leidingstelsel verdeeld worden.

Enerdes ontwerpt CO2 systemen

Voor een goede verdeling van de CO2 in de kas behoren de ventilator, de leiding en de prikafstand van de darmen goed op elkaar afgestemd te zijn. De engineers van Enerdes helpen u graag om uw CO2 systeem te ontwerpen en daarmee te zorgen voor een optimale CO2-verdeling.