Drainwater ontsmetters

Water is een van de belangrijkste grondstoffen in de tuinbouw. Water is echter een kostbare grondstof die in de toekomst nog schaarser zal worden. Een van de uitdagingen van moderne tuinbouw is het efficiënt omgaan met water. Hergebruik van drainwater is een winst voor het milieu, maar ook een economische winst voor u als tuinder. Met het hergebruik van drainwater bespaart u water en meststoffen.

Waarom is het ontsmetten van drainwater belangrijk?

Bij recirculatie van het drainwater is de kans op verspreiding van bacteriën, schimmels en virussen groot. Een drainwater ontsmetter kan deze verspreiding beperken. Een drainwater ontsmetter doodt de bacteriën, schimmels en virussen die schadelijk zijn voor uw planten. Tegelijkertijd behoudt de ontsmetter de zuurstof en de meststoffen in het water.

Hoe werkt een drainwater ontsmetter?

Er zijn vele manieren om drainwater te ontsmetten. De meest gebruikte vorm van drainwater ontsmetting is het ontsmetten door middel van warmte. Een drainwater ontsmetten doodt ziektekiemen doormiddel van verhitting. Voordeel van een ontsmetter welke gebruik maakt van verhitting is dat het zeer efficiënt alle ziektekiemen doodt. Daarnaast zijn de temperatuur en verblijftijd eenvoudig te controleren.

Verantwoord drainwater ontsmetten

Om het energieverbruik tot een minimum te beperken wordt de warmte die vrijkomt tijdens het afkoelen van het ververste water opnieuw gebruikt om het vervuilde water te verwarmen. Een drainwater ontsmetter van Enerdes maakt gebruik van hitte om de micro-organismen te doden. Het drainwater wordt snel opgewarmd, vervolgens een tijdje op die temperatuur gehouden en in de tegenstroom terug afgekoeld. De warmte die hierbij vrij komt wordt opnieuw gebruikt om vervuild water te verhitten.

Drainwater ontsmetters van Enerdes

Een drainwater ontsmetter van Enerdes ontsmet 99,9% van uw drainwater en zorgt er tegelijkertijd voor dat alle zuurstof en meststoffen in het water behouden blijven. Daarnaast is de ontsmetter zeer energiezuinig en heeft de ontsmetter een lange levensduur.