Een homogeen klimaat door luchtrecirculatie onder de goot


Luchtrecirculatie onder de gootBuiten de invloed van de zon op de warmte in de kas fungeren bijvoorbeeld groeilampen en verwarmingsbuizen ook als warmtebron in de kas. Warmte stijgt van nature, dit effect wordt ook wel convectie genoemd. Doordat koude en warme lucht niet wordt gemengd ontstaat er verschillen in het kasklimaat. De oplossing hiervoor is luchtbeweging en dit kan je bewerkstelligen door bijvoorbeeld luchtrecirculatie. Luchtrecirculatie onder de goot zorgt voor een betere verdeling van de lucht en daarmee een homogener klimaat.

Schimmels door een slechte verdamping van het gewas

Problemen met schimmels zijn veelal het gevolg van een slechte vochthuishouding. Schimmels groeien het best onder omstandigheden met hoge relatieve luchtvochtigheid. Luchtbeweging stelt de plant in staat om meer te verdampen en het ontstane vocht te transporteren.
Schimmels krijgen hierdoor minder kans om het gewas aan te tasten.

Betere CO2 opname door luchtrecirculatie onder de goot

Op het moment dat er geen luchtbeweging plaatsvindt bij de planten zal de CO2 concentratie vlak bij het bladoppervlak dalen doordat de plant deze CO2 opneemt en de aanvoer van CO2 beperkt is. Met circulatie onder het gewas wordt de lucht in beweging gebracht zodat de aanvoer van CO2 naar de bladeren wordt vergroot.

Luchtcirculatie zorgt voor een betere beheersing van de luchtvochtigheid

De relatief warme en droge lucht die naar het gewas wordt gebracht kan de relatieve luchtvochtigheid in het gewas omlaag brengen. Dit komt omdat warme lucht meer vocht kan opnemen dan koude lucht. Doordat de luchtvochtigheid in de kas beter kan worden beheerst, kunnen luchtramen langer dicht blijven. Dit is goed voor het CO2 gehalte in de kas.

Luchtcirculatie in kassen

Energiebesparing door een lagere minimum buistemperatuur

Om het gewas te activeren en luchtvochtigheid te sturen is meestal een minimum buistemperatuur nodig. De opstijgende lucht uit de luchtverdeelslangen neemt deze taak voor een deel over. Een voordeel hiervan is dat de minimumbuistemperatuur kan worden verlaagd. Dit bespaart op de energierekening!